St Sava Serbian Orthodox Cathedral
Serbian Orthodox Diocese of East. America
Welcome

Welcome to Saint Sava Serbian Orthodox Cathedral in Cambridge, Massachusetts.  We are an Orthodox Christian community seeking to glorify God by proclaiming the Gospel of Jesus Christ throughout New England...continue


Please join us for live streaming: 

 

Saturday, April 11th - 9 am and 6 pm

Sunday, April 12th - 9 am

Church and Church Office Hours

Until further notice, all services are closed to the public. You can visit on Sunday after Liturgy from 10:30 a.m. until 2:00 p.m. for individual visits.

Church is open Monday through Friday from 10 am until 12 pm. for individual visits.

До даљњег црква је затворена за службе. Литургију можете пратити преко интернета. Црква ће бити отворена недељом од 10и30 до 2 поподне и радним даном од 10 до подне за појединачне посете. Хвала на разумевању.

Directives on Implementing the 03.28.20 Communique of the Holy Synod

E. No. 199

March 29, 2020

To our Most Beloved Clergy, Monastics and Faithful

of the God-protected Diocese of Eastern America of the Serbian Orthodox Church

 

The Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church on the basis of its official Act No. 254/1 of March 28, 2020, has issued a formal Communiqué (attached), which clearly and unambiguously states that all divine services in churches and in the open air are to be celebrated without the presence of faithful. Though this directive is put forth at the urging of the Government of Serbia, the same has already been in effect in many states in our Diocese and in the United States of America, as well as most locations throughout the world.

It is critically important that our parish communities, clergy and their faithful, as well as our monastics, do all that is within faith and reason to maintain the safety of our parishes and monasteries and those who worship therein. There can be no exception to this rule!

Therefore, the directive in the aforementioned Communiqué of the Holy Synod will be implemented, until further notice, in the God-protected Diocese of Eastern America, in tandem with relevant directives that we have issued up until the present. Painful as it is, we must be spiritually united during this unprecedented pandemic, ever heeding the words of Holy Scripture:

“If one member suffers, all suffer together with it;

if one member is honored, all rejoice together with it” (I Cor. 12:26).

Let us all earnestly pray for better times and a radiant future, when the Sun of Righteousness will put an end to this suffering, and for the expedient restoration of Life itself.

These directives are to be posted on all church websites and distributed through all social media and parish mailing lists, electronic, or otherwise.

With Archpastoral blessings and Paternal love,

Bishop of Eastern America

 

http://www.spc.rs/eng/communique_holy_synod_bishops_1

Упутства о примени правила из Саопштења Светог Арх. Синода од 28. марта

 Е. Бр. 199  

29. март, 2020. г.


 
      Најљубљенијем свештенству, монаштву и верним чадима

Епархије источноамеричке Српске Православне Цркве            

 
 Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве је својим службеним актом бр. 254/1, од 28. марта 2020. године, издао званично Саопштење (прилог), у коме се јасно и недвосмислено налаже, да се света богослужења у светим храмовима и на отвореном простору морају обављати без присуства верних. Иако је овај указ дошао на инсистирање Владе Републике Србије, исто је одавно на снази у многим државама које обухвата Епархија источноамеричка и целим Сједињеним Америчким Државама, као и у већини светских места.
 
Од пресудног је значаја да наше парохије, свештенство и верни народ, а тако и све наше монаштво, учине све што је у оквиру вере и разума како би одржали сигурност наших парохија и манастира и оних који се у њима моле. Не може дакле постојати изузетак од овог правила!
 
Стога ће до даљњег, упутствa из поменутог Саопштења Светог Архијерејског Синода, бити у потпуности спроведена у Нашој богомчуваној Епархији источноамеричкој, заједно са свим Нашим досадашњим упутствама везаним за исто. Колико год болно било, морамо бити у јединомислију током ове безпреседанске пандемије, будно пазећи на речи Светог Писма:

"И ако страда један уд, с њим страдају сви удови;

а ако ли се један уд прославља, с њим се радују сви удови" (I Кор.12,26).


Помолимо се усрдно за боље дане и светлију будућност, и за што скорију успоставу самога живота, када ће Сунце Правде стати у крај овој нашој патњи.
 
Ова упутства се морају објављивити на свим парoхијским интернет страницама и дистрибуирати преко свих друштвених медија, парохијске регуларне и електронске поште.
 
 
 С Архијерејским благословом и очинском љубаљу,
 
 ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

 

http://www.spc.rs/sr/saopshtenje_za_javnost_svetog_arhijerejskog_sinoda_5E-news

St. Sava E-news April 3rd, 2020

For past issues of Glasnik/St. Sava Herald and E-news, please click here.

 

___________________________________________________________________________________

St. Sava Serbian Orthodox Cathedral | 41 Alewife Brook Parkway, Cambridge, MA 02140 | 617-674-4035